Please follow and like us:
20
RSS20
Follow by Email
Facebook0
YouTube20
YouTube
Консультують фахівці ІРЦ №6 Печерського району м. Києва.
Готовність педагогів і батьків дітей з особливими
освітніми потребами до взаємодії в умовах інклюзивної
освіти.
Сучасна школа і всі, хто є в ній, мають бути готові до того, що дитина з особливими освітніми потребами має повне право здобувати освіту на рівні з усіма дітьми. Одним з найважливіших складників освітнього процесу в інклюзивному освітньому середовищі є організація роботи з батьками здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Без тісного та систематичного зв’язку з родиною неможливо досягти успішного результату, а інклюзивний освітній процес не може розглядатися без активної участі в ньому батьків та налагодженої взаємодії всіх його учасників.
Усе більше батьків усвідомлюють переваги інклюзивної освіти для своєї дитини. Це дозволяє батькам брати участь в ухваленні рішень, що впливають на освіту та розвиток дитини, краще розуміти особливі освітні потреби своєї дитини, сформулювати намічені для дитини цілі в навчанні.
Ефективність роботи команди психолого-педагогічного супроводу та успішність розвитку дитини із особливими освітніми потребами безпосередньо залежить від порозуміння між членами команди та зосередження на загальній меті. Батьки дитини з особливими освітніми потребами є постійними учасниками команди супроводу та мають право обирати форму навчання й заклад освіти для своєї дитини, виражати свою думку щодо подальшого розвитку та напрямів корекційно-розвивальної роботи.
В умовах інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються спільно зі усіма дітьми, прогнозуються індивідуальні освітні цілі, що відповідають їхнім особливим освітнім потребам і можливостям; створюються необхідні умови і надається додаткова підтримка в освітньому
процесі; вибудовується командна стратегія супроводу дитини. Зусилля педагогів будуть ефективними за умови, коли вони матимуть підтримку з боку батьків. У інклюзивну освітньому процесі зростає значимість співпраці педагогів, фахівців і батьків з метою узгодження цілей і завдань, що вирішуються ними, пріоритетів в процесі розвитку дитини, а в подальшому —
планування узгоджених дій і методик в роботі з нею. Батьки, педагоги та фахівці мають стати співавторами в побудові індивідуальної освітньої траєкторії і реалізації освітнього маршруту дитини.
Якісна освіта та соціалізація дитини з особливими освітніми потребами, дуже залежить від готовності її батьків включити дитину в освітній процес, бути поруч у важливі та важкі моменти, направляти дитину, заохочувати її до навчання і здобуття найважливіших соціальних навичок.
Важливість присутності батьків у команді супроводу:
— батьки знають дитину від народження;
— батьки обізнані у поетапності розвитку власної дитини;
— батьки мають унікальний емоційний контакт із власною дитиною;
— батьки відповідальні за майбутнє дитини;
— батьки супроводжують дитину впродовж усього життя.
Батьки, отримавши широкі можливості вибору освітнього простору, форми отримання освіти дитиною, визначення освітнього маршруту і програми навчання, отримають і велику відповідальність. Крім того, вони потребують допомоги та підтримки, спрямованої на зниження у них рівня психоемоційного напруження, запуску конструктивних змін, формування в якості ведучої установки: «Необхідно досягти якомога більшого там, де це можливо». Підтримка батьків дітей з ООП також пов’язана з їх навчанням з метою формування знань про особливості дитини, обумовлених наявними
порушеннями, формуванням умінь використовувати знання для побудови взаємодії з дитиною, формуванням батьківської компетентності, допомогу в зміні типу батьківського ставлення до дитини, корекцію стилю дитячо-батьківських відносин. Сприйняття та оцінка дитиною з особливими освітніми потребами себе, становлення в особистості позитивного чи
негативного образу «Я» значною мірою залежить від розуміння та прийняття її батьками, рівня врахування її потреб, схильностей, психологічних станів та переживань. Саме тому для досягнення результату в освітньому процесі дітей
з особливими освітніми потребами дуже важливо залучити до процесу батьків.
Фахівці ІРЦ 6 Печерського району м.Києва забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами, беруть участь у роботі команд психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у школах і дитсадках. Розробляють рекомендації щодо індивідуальної програми розвитку для дитини з
особливими освітніми потребами. Надають консультації та методичну допомогу вчителям і вихователям з питань організації інклюзивного навчання. Проводять моніторинг динаміки розвитку дитини. Надають психологічну допомогу, проводять бесіди з батьками дітей з особливими освітніми потребами. Одним з найважливіших завдань педагогів, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, є організація взаємодії, продуктивної співпраці, взаємної підтримки між педагогами та батьками дітей з особливими освітніми потребами.
Більше про командну взаємодію, співпрацю фахівців ІРЦ, педагогів закладів освіти та батьків дітей з особливими освітніми потребами можна дізнатися з презентації, яку підготували фахівці ІРЦ №6 Печерського району м. Києва.
Please follow and like us:
20
RSS20
Follow by Email
Facebook0
YouTube20
YouTube

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *