Please follow and like us:
20
RSS20
Follow by Email
Facebook0
YouTube20
YouTube
Важливою умовою мовленнєвого розвитку дітей є достатня кількість слів в словнику, які дитина граматично правильно застосовує у власному мовленні для побудови розповіді, опису малюнку та переказу оповідання.
Недостатній розвиток словникового запасу призводить до дефіциту добору слів, неточного використання багатьох слів, невідповідності словника певній мовленнєвій ситуації.
Тому вивчення нових слів, поглиблення розуміння вже відомих слів, наповнення їх конкретним змістом, на основі точного співвіднесення з об’єктами реального світу, подальшого оволодіння узагальненням, яке в них виражено, розвиток вміння використовувати в мовленні загальновживані слова є важливими напрямками збагачення словникового запасу у дітей.
Please follow and like us:
20
RSS20
Follow by Email
Facebook0
YouTube20
YouTube

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *