Please follow and like us:
20
RSS20
Follow by Email
Facebook0
YouTube20
YouTube
Консультують фахівці Інклюзивно-ресурсного центру №6 Печерського району м.Києва
ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЯК ФОРМА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
На початку нового навчального року хочеться нагадати, що в умовах війни індивідуальна освітня траєкторія набула особливого значення.
Індивідуальна освітня траєкторія — це персональний шлях розвитку здібностей, особистісних якостей і психічних процесів дитини. Це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу учня (здобувача освіти), що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду.
В основі індивідуальної траєкторії лежить дитиноцентризм. Вона має на меті забезпечити максимально сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня. Саме індивідуальна освітня траєкторія передбачає індивідуалізацію навчально-виховного процесу шляхом розроблення Індивідуальної програми розвитку (ІПР), яка допомагає педагогічному колективу навчального закладу пристосувати освітнє середовище до потреб дитини та забезпечити доступність загальноосвітньої навчальної програми. Це дає змогу забезпечити гнучкість освітнього процесу. Стратегічно важливо забезпечити для всіх дітей рівний доступ до освіти, налагодити якісний освітній процес, тому індивідуальні освітні траєкторії зараз набувають особливого значення.
Індивідуальна освітня траєкторія може застосовуватися до будь-якої дитини, як і для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти.
Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів потрібно розробити індивідуальний навчальний план та, за потреби, індивідуальну програму розвитку (для учнів з особливими освітніми потребами). Щороку для кожної дитини з особливими освітніми потребами команда супроводу протягом двох тижнів з початку навчання складає індивідуальну програму розвитку (ІПР) учня.
ІПР — важливий освітній документ для дитини з особливими освітніми потребами. Це дороговказ для педагогів, керівництва школи та батьків дитини, що містить:
• інформацію про індивідуальні особливості розвитку дитини, рекомендації щодо організації освітнього процесу для неї;
• перелік навчальних предметів, що потребують адаптації чи модифікації;
• перелік додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, яких потребує учень.
Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для учнів, що перебувають на інклюзивному навчанні. Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти, індивідуальний навчальний план обов’язковий для педагогічного патронажу та екстернату.
Індивідуальний навчальний план для учнів з особливими освітніми потребами має містити цілі, загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета, а також інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, а також очікувані результати навчання.
Пропонуємо ознайомитися з презентацією, що висвітлює шляхи побудови та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дітей з особливими освітніми потребами.
Please follow and like us:
20
RSS20
Follow by Email
Facebook0
YouTube20
YouTube

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *